krople do oczu [prosz.]; , 1 but. 10 ml
...3 j.m.)/ml, puder do rozpylania na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?dy ml pudru do rozpylania na skór? zawiera 1100 j.m. neomycyny (Neomycinum) w postaci siarczanu neomycyny i 83,3 j.m. bacytracyny (Bacitracinum). 150 ml (1 pojemnik) pudru do rozpylania na skór? zawiera 165000 j.m. neomycyny w postaci siarczanu neomycyny i 12500 j.m. bacytracyny. Pe?ny wykaz substancji...
ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 3 g
...PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MULTIBIOTIC, (5 mg + 10 mg + 0,833 mg)/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas), 10 mg bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 0,833 mg polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz...
ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 10 sasz. 1 g ma??; (5 mg+ 0,833 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 14 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO TRIBIOTIC (Bacitracinum zincum + Neomycini sulfas + Polymyxini B sulfas) (400 j.m. + 5 mg + 5000 j.m.)/g ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g ma?ci zawiera 400 j.m./g bacytracyny cynkowej (Bacitracinum zincum), 5 mg neomycyny siarczanu (Neomycini sulfas) i 5000 j.m./g polimyksyny B siarczanu (Polymyxini B sulfas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz...