Balsam of peru | ATC: D 11 AX
ma??; 100 mg/g, 1 tuba 30 g
?el; , 1 op. 20 g
krople; , 1 but. 35 g/38 ml
...wargowych Labiatae), selerowatych (Apiaceae, dawniej baldaszkowatych Umbelliferae) (any?, kminek, seler, kolendra, koper) lub na anetol, balsam peruwia?ski, olejek mi?ty pieprzowej lub na mentol. Astma oskrzelowa, ze wzgl?du na mo?liwo?? wywo?ania skurczu tchawicy...aetheroleum (olejek tymiankowy) 0,3 g Origanum majorana L., aetheroleum (olejek majerankowy) 0,3 g Salvia officinalis L., aetheroleum (olejek sza?wiowy) 0,2 g oraz 93,5 g wyci?gu p?ynnego z?o?onego (extractum...