czopki doodbytnicze; (15 mg+ 40 mg)/1,5 g, 10 szt.