O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt. tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 16 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betahistine dihydrochloride Accord, 16 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 16 mg dichlorowodorku betahistyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Betahistine dihydrochloride Accord 16 mg, tabletki Bia?e, okr?g?e, p?askie tabletki o ?rednicy 9,0 mm...
tabl.; 8 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betahistine dihydrochloride Accord, 8 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 8 mg dichlorowodorku betahistyny. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 50 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Betahistine dihydrochloride Accord, 8 mg, tabletki Bia?e, okr?g?e, p?askie tabletki o ?rednicy 6,5 mm...
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt.
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt.
tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 20 szt. tabl. uleg. rozp. w j. ustnej; 24 mg, 50 szt.
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt. tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 24 mg, 50 szt.
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt.
tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 24 mg, 100 szt. tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 50 szt.
roztw. doust.; 8 mg/dawk?, 1 but. 120 ml
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 16 mg, 60 szt. tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
tabl.; 24 mg, 20 szt. tabl.; 24 mg, 30 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 16 mg, 60 szt.
tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 24 mg, 30 szt.
tabl.; 24 mg, 50 szt.
tabl.; 16 mg, 60 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt.
tabl.; 24 mg, 50 szt. tabl.; 24 mg, 60 szt.
tabl.; 16 mg, 60 szt. tabl.; 8 mg, 100 szt.
tabl.; 16 mg, 100 szt. tabl.; 16 mg, 30 szt.
tabl.; 8 mg, 100 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.