O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 30 g
roztw. na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 50 ml
krem; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g krem; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 30 g ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 30 g
p?yn na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 1 but. 100 ml p?yn na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 1 but. 50 ml
ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 1 op. 30 g ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 1 op. 40 g
?el; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 but. 15 g ?el; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 but. 30 g ?el; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 but. 60 g
ma??; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 tuba 15 g ma??; (0,05 mg+ 0,5 mg)/g, 1 tuba 30 g
krem; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
ma??; (0,5 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
ma??; 0,5 mg/g, 1 tuba 15 g
inj. [zaw.]; (6,43 mg+ 2,63 mg)/ml, 5 amp. 1 ml
ma??; (0,5 mg+ 30 mg)/g, 1 tuba 15 g
p?yn na skór?; (0,5 mg+ 20 mg)/g, 1 but. 30 ml
ma??; 0,5 mg/g, 1 tuba 20 g
krem; (0,64 mg+ 10 mg)/g, 1 tuba 15 g
roztw. na skór?; (0,64 mg+ 20 mg)/g, 1 but. 50 ml
krem; (0,5 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g
ma??; (0,5 mg+ 10 mg+ 1 mg)/g, 1 tuba 15 g