tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
? CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZl l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betaxolol Medochemie 20 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 20 mg chlorowodorku betaksololu (Betaxololi hydrochloridum). Substancje pomocnicze: 1 tabletka zawiera 100 mg laktozy jcdnowodnej. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Bia?e, okr?g?e, wypuk?e tabletki powlekane z kresk? dziel?c?. Tabletk? mo?na podzieli? na po?owy. 4...
tabl.; 20 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Betaxolol PMCS, 20 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 20 mg betaksololu chlorowodorku. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Prawie bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka o ?rednicy 8 mm, z lini? podzia?u po jednej stronie. Tabletk? mo?na podzieli? na równe dawki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1...
krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 10 ml krople do oczu; 2,5 mg/ml, 1 but. 5 ml
krople do oczu; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO LOKREN 20, 20 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana zawiera 20 mg betaksololu chlorowodorku (Betaxololi hydrochloridum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 100 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana. Ró?owe, okr?g?e, obustronnie wypuk?e tabletki powlekane, z lini? podzia?u na jednej...
krople do oczu [roztw.]; 5 mg/ml, 1 but. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO OPTIBETOL 0,5%, 5 mg/ml, krople do oczu, roztwór 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l ml roztworu zawiera 5 mg Betaxololum (betaksololu) postaci betaksololu chlorowodorku. W Substancja pomocnicza: benzalkoniowy chlorek roztwór. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krople do oczu, roztwór Bezbarwny lub jasno?ó?ty, przezroczysty p?yn 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...