O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Bifonazole | ATC: D 01 AC 10
krem; 10 mg/g, 1 tuba 15 g
ma??; (10 mg+ 400 mg)/g, 1 zest. (10 g ma?ci+ 1 wyciskarka+ 15 szt. plastrów+ 1 skrobak do pazn.)
...si? z lekarzem. Nale?y unika? kontaktu produktu z oczami. Nie po?yka?. 4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji Ograniczone dane wykazuj?, ?e mo?liwa jest interakcja pomi?dzy stosowanym miejscowo bifonazolem i warfaryn?, która prowadzi do zwi?kszenia warto?ci wspó?czynnika INR. W przypadku jednoczesnego stosowania warfaryny i bifonazolu, pacjent powinien by? odpowiednio monitorowany. 4.6. Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Ci??a Na...