krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...sta?? warto?? st??enia bimatoprostu osi?gano w czasie pierwszego tygodnia podawania do oka. Dystrybucja Bimatoprost ulega umiarkowanej dystrybucji do tkanek, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie stacjonarnym u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Metabolizm Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia, bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...sta?? warto?? st??enia bimatoprostu osi?gano w czasie pierwszego tygodnia podawania do oka. Dystrybucja Bimatoprost jest umiarkowanie rozmieszczany w tkankach, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie równowagi u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Metabolizm Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia, bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem...
krople do oczu [roztw.]; (30 µg+ 5 mg)/ml, 1 but. 3 ml
...tygodnia podawania do oka. 8 Bimatoprost jest umiarkowanie rozmieszczany w tkankach, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie równowagi u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia ustrojowego bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem kr???cym we krwi. Bimatoprost nast?pnie podlega oksydacji, N...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 op. 3 ml
...bimatoprostu osi?gano w czasie pierwszego tygodnia podawania do oka. 5 Bimatoprost jest umiarkowanie rozmieszczany w tkankach, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie równowagi u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia, bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem kr???cym we krwi. Bimatoprost...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 2,5 ml