O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...sta?? warto?? st??enia bimatoprostu osi?gano w czasie pierwszego tygodnia podawania do oka. Dystrybucja Bimatoprost ulega umiarkowanej dystrybucji do tkanek, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie stacjonarnym u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Metabolizm Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia, bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...sta?? warto?? st??enia bimatoprostu osi?gano w czasie pierwszego tygodnia podawania do oka. Dystrybucja Bimatoprost jest umiarkowanie rozmieszczany w tkankach, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie równowagi u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Metabolizm Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia, bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 3 ml krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 3 but. 3 ml
...stosowania bimatoprostu 0,3 mg/ml w postaci jednodawkowej i bimatoprostu 0,3 mg/ml w postaci wielodawkowej. Wykazano, ?e skuteczno?? bimatoprostu 0,3 mg/ml w postaci jednodawkowej w obni?aniu IOP by?a nie gorsza ni? skuteczno?? bimatoprostu 0,3 mg/ml w postaci wielodawkowej w odniesieniu do zmiany IOP w s?abszym oku wobec warto?ci wyj?ciowej u pacjentów z jaskr? lub nadci?nieniem ocznym. Bimatoprost...
krople do oczu [roztw.]; (0,3 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 3 ml
...tygodnia podawania do oka. 8 Bimatoprost jest umiarkowanie rozmieszczany w tkankach, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie równowagi u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia ustrojowego bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem kr???cym we krwi. Bimatoprost nast?pnie podlega oksydacji, N...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 op. 3 ml
...bimatoprostu osi?gano w czasie pierwszego tygodnia podawania do oka. 5 Bimatoprost jest umiarkowanie rozmieszczany w tkankach, a ogólnoustrojowa obj?to?? dystrybucji leku w stanie równowagi u ludzi wynosi 0,67 l/kg. W ludzkiej krwi bimatoprost znajduje si? g?ównie w osoczu. Wi?zanie bimatoprostu z bia?kami osocza wynosi oko?o 88%. Po podaniu do oka i dotarciu do kr??enia, bimatoprost jest g?ównym zwi?zkiem kr???cym we krwi. Bimatoprost...
Bimatoprost | ATC: S 01 EE 03
krople do oczu [roztw.]; 0,3 mg/ml, 1 but. 2,5 ml