O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
czopki; 10 mg, 5 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisacodyl GSK, 10 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 czopek zawiera 10 mg bisakodylu (Bisacodylum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopek. Czopki o barwie od bia?ej do kremowej i charakterystycznym kszta?cie torpedy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Bisakodyl jest stosowany: ? w krótkotrwa?ym objawowym leczeniu...
Bisacodyl | ATC: A 06 AB 02
tabl. dojelitowe; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisacodyl VP, 5 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera bisakodylu (Bisacodylum) 5 mg. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna (55 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa. Tabletka dojelitowa koloru jasnoró?owego, o bia?ym prze?omie. Kszta?t tabletek: okr?g?y, obustronnie wypuk?y. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
Bisacodyl | ATC: A 06 AB 02
tabl. dojelitowe; 5 mg, 20 szt. tabl. dojelitowe; 5 mg, 40 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dulcobis, 5 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 miligramów bisakodylu (Bisacodylum), 4,4'-diacetoksy- (2-pirydynylometyleno)-bisfenolu (= bisakodyl) Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 33,2mg, sacharoza 23,4 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki dojelitowe. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...