czopki; 10 mg, 5 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisacodyl GSK, 10 mg, czopki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 czopek zawiera 10 mg bisakodylu (Bisacodylum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt. 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Czopek. Czopki o barwie od bia?ej do kremowej i charakterystycznym kszta?cie torpedy. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Bisakodyl jest stosowany: ? w krótkotrwa?ym objawowym leczeniu...
Bisacodyl | ATC: A 06 AB 02
tabl. dojelitowe; 5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Bisacodyl VP, 5 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera bisakodylu (Bisacodylum) 5 mg. Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna (55 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka dojelitowa. Tabletka dojelitowa koloru jasnoró?owego, o bia?ym prze?omie. Kszta?t tabletek: okr?g?y, obustronnie wypuk?y. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
Bisacodyl | ATC: A 06 AB 02
tabl. dojelitowe; 5 mg, 20 szt. tabl. dojelitowe; 5 mg, 40 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dulcobis, 5 mg, tabletki dojelitowe 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka dojelitowa zawiera 5 miligramów bisakodylu (Bisacodylum), 4,4'-diacetoksy- (2-pirydynylometyleno)-bisfenolu (= bisakodyl) Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna 33,2mg, sacharoza 23,4 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki dojelitowe. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...