O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. na skór?; , 1 op. 2 g
Z003 ~104 d21; 'C1, ? CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .J 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY HASCO, proszek 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Bizmutu gulusun zasadowy (Bismuthi subgallas) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6,1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek. ?ó?ty bezpostaciowy proszek 0 zawarto?ci 48,0-51,0% przeliczeniu bizmut. w na 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Jako...
puder leczniczy; 2 g, 1 op. 2 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermatol Aflofarm, puder leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 2 g pudru leczniczego zawieraj? 2 g bizmutu galusanu zasadowego (Bismuthi subgallas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Puder leczniczy 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Jako ?rodek hamuj?cy drobne krwawienia, odka?aj?cy w stanach zapalnych skóry, s?cz?cych ranach i owrzodzeniach...