prosz. na skór?; , 1 op. 2 g
Z003 ~104 d21; 'C1, ? CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO .J 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO BIZMUTU GALUSAN ZASADOWY HASCO, proszek 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Bizmutu gulusun zasadowy (Bismuthi subgallas) Substancje pomocnicze, patrz punkt 6,1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Proszek. ?ó?ty bezpostaciowy proszek 0 zawarto?ci 48,0-51,0% przeliczeniu bizmut. w na 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Jako...
puder leczniczy; 2 g, 1 op. 2 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dermatol Aflofarm, puder leczniczy 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 2 g pudru leczniczego zawieraj? 2 g bizmutu galusanu zasadowego (Bismuthi subgallas). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Puder leczniczy 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Jako ?rodek hamuj?cy drobne krwawienia, odka?aj?cy w stanach zapalnych skóry, s?cz?cych ranach i owrzodzeniach...