kaps. twarde; 10/75 mg, 30 szt. kaps. twarde; 5/75 mg, 30 szt.
...JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Bilokord ASA, 5 mg + 75 mg: Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 5 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras) i 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Bilokord ASA, 10 mg + 75 mg: Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 10 mg bisoprololu fumaranu (Bisoprololi fumaras) i 75 mg kwasu acetylosalicylowego (Acidum acetylsalicylicum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka, twarda. Bilokord ASA...
kaps. twarde; 10/75 mg, 30 szt.
kaps. twarde; 5/75 mg, 30 szt.