O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. powl.; 10/10 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5/10 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 5 mg + 10 mg, tabletki powlekane Amlodipine/Atorvastatin Pfizer, 10 mg + 10 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka...wykazuj? dzia?anie przeciwnadci?nieniowe i zwi?kszaj? ryzyko niedoci?nienia ortostatycznego (dzia?anie addycyjne). Beta-adrenolityki stosowane w niewydolno?ci serca (bisoprolol, karwedylol, metoprolol): stwarzaj? ryzyko niedoci?nienia t?tniczego i niewydolno?ci serca u pacjentów z utajon? lub niekontrolowan?...
tabl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 5/10 mg, 30 szt. tabl.; 5/5 mg, 30 szt.
Bisoprolol + Amlodipine | ATC: C 07 FB 07
tabl.; 10/10 mg, 30 szt. tabl.; 10/5 mg, 30 szt. tabl.; 5/10 mg, 30 szt. tabl.; 5/5 mg, 30 szt.