Bleomycin sulphate | ATC: L 01 DC 01
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 15000 j.m./fiolk?, 1 fiol. 10 ml
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 15000 j.m./fiolk?, 1 fiol. 10 ml