O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 j.m./0,05 ml, 1 fiol. 125 jednostek Speywood
prosz. do sporz. roztw. do wstrzykiwa?; 4 j. LD50/0,1ml, 1 fiol.
Botulinum A toxin | ATC: M 03 AX 01
inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. 10 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporz?dzenia roztworu do wstrzykiwa? Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa typu A do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera: kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (900 kD), 100 jednostek Allergan Jedna jednostka odpowiada ?redniej dawce ?miertelnej (LD ), po podaniu dootrzewnowo 50 rozpuszczonej toksyny myszom w okre?lonych...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 300 j.m., 1 fiol.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 4 j.m., 1 fiol. 50 jednost. allergan.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 j. LD50, 1 fiol. 100 j. (LD50)