inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 10 j.m./0,05 ml, 1 fiol. 125 jednostek Speywood
prosz. do sporz. roztw. do wstrzykiwa?; 4 j. LD50/0,1ml, 1 fiol.
Botulinum A toxin | ATC: M 03 AX 01
inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 j.m., 1 fiol. 10 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO BOTOX, 100 jednostek Allergan, proszek do sporz?dzenia roztworu do wstrzykiwa? Toxinum botulinicum typum A ad iniectabile Toksyna botulinowa typu A do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 fiolka zawiera: kompleks neurotoksyny Clostridium botulinum typu A (900 kD), 100 jednostek Allergan Jedna jednostka odpowiada ?redniej dawce ?miertelnej (LD ), po podaniu dootrzewnowo 50 rozpuszczonej toksyny myszom w okre?lonych...
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 j.m., 1 fiol.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 300 j.m., 1 fiol.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 4 j.m., 1 fiol. 50 jednost. allergan.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 100 j. LD50, 1 fiol. 100 j. (LD50)