krople do oczu [roztw.]; (2 mg+ 5 mg)/ml, 1 but. 5 ml