O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Bromazepam | ATC: N 05 BA 08
tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 6 mg, 30 szt.
...doustnie, bromazepam jest wch?aniany szybko i osi?ga najwi?ksze st??enie w osoczu w ci?gu 2 godzin. 7 Ca?kowita biodost?pno?? bromazepamu podanego w postaci tabletek wynosi 60%. Pokarm mo?e zmniejsza? biodost?pno?? bromazepamu. Po podaniu wielu dawek bromazepamu stopie? wch?aniania pozostaje sta?y; obserwuje si? przewidywalne st??enia w stanie stacjonarnym, co potwierdza linearn? kinetyk? leku. Dystrybucja Po wch?oni?ciu nast?puje szybka dystrybucja bromazepamu w organizmie. Przeci?tnie 70% bromazepamu wi??e...
Bromazepam | ATC: N 05 BA 08
tabl.; 3 mg, 30 szt. tabl.; 6 mg, 30 szt.
...LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Sedam 3, 3 mg, tabletki Sedam 6, 6 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka Sedam 3 zawiera 3 mg bromazepamu (Bromazepamum). Jedna tabletka Sedam 6 zawiera 6 mg bromazepamu (Bromazepamum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Sedam 3: bia?e, pod?u?ne tabletki z 3 naci?ciami u?atwiaj?cymi prze?amywanie po obu stronach. Sedam...