O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Bromfenac | ATC: S 01 BC 11
krople do oczu [roztw.]; 0,9 mg/ml, 1 but. 5 ml
...stosuje si? w celu zmniejszania stanu zapalnego oka po operacji za?my u osób doros?ych. 2. INFORMACJE WA?NE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU YELLOX Kiedy nie stosowa? leku Yellox - je?li pacjent ma uczulenie (nadwra?liwo??) na bromfenac lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników leku Yellox (patrz punkt 6 ?Inne informacje? na ko?cu tej ulotki), - je?li u pacjenta wyst?pi?a astma, alergia skórna lub intensywny stan zapalny w nosie podczas stosowania...