O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. dom./do?.; 0,3 mg/ml, 5 amp. 1 ml
tabl. podj?zykowe; 0,2 mg, 60 szt. (blister) tabl. podj?zykowe; 0,2 mg, 60 szt. (fiol.) tabl. podj?zykowe; 0,4 mg, 30 szt. (blister) tabl. podj?zykowe; 0,4 mg, 30 szt. (fiol.)
tabl. podj?zykowe; 2 mg, 28 szt.
tabl. podj?zykowe; 8 mg, 28 szt.
system transdermalny; 35 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 52,5 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 70 µg/h, 5 szt.
tabl. podj?zykowe; 0,4 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Buprenorphine Alkaloid 0,4 mg, tabletki podj?zykowe 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 0,4 mg buprenorfiny (w postaci chlorowodorku buprenorfiny). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 17,82 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka podj?zykowa. Bia?a, okr?g?a, dwustronnie wypuk?a tabletka niepowlekana z symbolem ?_? wyt?oczonym na...
tabl. podj?zykowe; 2 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Buprenorphine Alkaloid 2 mg, tabletki podj?zykowe 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 2 mg buprenorfiny (w postaci chlorowodorku buprenorfiny). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 30,51 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka podj?zykowa. Bia?a, okr?g?a, dwustronnie wypuk?a tabletka niepowlekana z liczb? ?2? wyt?oczon? na jednej stronie i...
tabl. podj?zykowe; 8 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Buprenorphine Alkaloid 8 mg, tabletki podj?zykowe 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 8 mg buprenorfiny (w postaci chlorowodorku buprenorfiny). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 28,43 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka podj?zykowa. Bia?a, okr?g?a, dwustronnie wypuk?a tabletka niepowlekana z liczb? ?8? wyt?oczon? na jednej stronie i...
Buprenorphine | ATC: N 02 AE 01
system transdermalny; 35 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 52,5 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 70 µg/h, 5 szt.
system transdermalny; 20 mg, 5 szt. system transdermalny; 30 mg, 5 szt. system transdermalny; 40 mg, 5 szt.