tabl. podj?zykowe; 0,2 mg, 60 szt. (blister)
tabl. podj?zykowe; 0,2 mg, 60 szt. (fiol.) tabl. podj?zykowe; 0,4 mg, 30 szt. (fiol.)
inj. dom./do?.; 0,3 mg/ml, 5 amp. 1 ml
tabl. podj?zykowe; 2 mg, 28 szt.
tabl. podj?zykowe; 8 mg, 28 szt.
system transdermalny; 35 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 52,5 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 70 µg/h, 5 szt.
tabl. podj?zykowe; 0,4 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Buprenorphine Alkaloid 0,4 mg, tabletki podj?zykowe 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 0,4 mg buprenorfiny (w postaci chlorowodorku buprenorfiny). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 17,82 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka podj?zykowa. Bia?a, okr?g?a, dwustronnie wypuk?a tabletka niepowlekana z symbolem ?_? wyt?oczonym na...
tabl. podj?zykowe; 2 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Buprenorphine Alkaloid 2 mg, tabletki podj?zykowe 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 2 mg buprenorfiny (w postaci chlorowodorku buprenorfiny). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 30,51 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka podj?zykowa. Bia?a, okr?g?a, dwustronnie wypuk?a tabletka niepowlekana z liczb? ?2? wyt?oczon? na jednej stronie i...
tabl. podj?zykowe; 8 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1 NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Buprenorphine Alkaloid 8 mg, tabletki podj?zykowe 2 SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 8 mg buprenorfiny (w postaci chlorowodorku buprenorfiny). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 28,43 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3 POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka podj?zykowa. Bia?a, okr?g?a, dwustronnie wypuk?a tabletka niepowlekana z liczb? ?8? wyt?oczon? na jednej stronie i...
Buprenorphine | ATC: N 02 AE 01
system transdermalny; 35 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 52,5 µg/h, 5 szt. system transdermalny; 70 µg/h, 5 szt.
system transdermalny; 20 mg, 5 szt. system transdermalny; 30 mg, 5 szt. system transdermalny; 40 mg, 5 szt.