O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl. do rozgr. i ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 50 szt.
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 30 szt. prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 60 szt.
tabl. powl.; 600 mg+ 400 j.m., 30 szt.
tabl. mus.; 500 mg+ 200 j.m., 10 szt.
...mg + 200 j.m. tabletki musuj?ce 3 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka musuj?ca zawiera: 500 mg wapnia (Calcium) w postaci w?glanu wapnia (Calcii carbonas) ? 1400 mg w?glanu wapnia, odpowiada 500 mg jonów wapnia; i 200 j.m. (5 µg) witaminy D (Colecalciferolum). 3 Substancje pomocnicze biologicznie czynne: aspartam (E951) 75 mg. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA?...
tabl. do rozgr. i ?ucia; 1000 mg+ 880 IU, 30 szt.
tabl. do ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 30 szt.
tabl. do ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 30 szt.
tabl. mus.; , 20 szt.