inf. do?. [roztw.]; , 1 poj. 100 ml
inf. do?. [roztw.]; , 1 wor. 500 ml