tabl.; 250 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM DOBESILATE GALENA, 250 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu (Calcii dobesilas) w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e, okr?g?e, obustronnie lekko wypuk?e tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
tabl.; 500 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Calcium Dobesilate Hasco, 500 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l tabletka zawiera 500 mg wapnia dobesylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricum). Substancja pomocnicza dzia?aniu: jednowodna 0 znanym laktoza Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki niepowlekane, obustronnie owalne, wypuk?e, g?adkie, jednolite, bia?e i bez zapachu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
tabl.; 250 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 'Calcium Dobesilate Hasco, 250 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY 1 ILO?CIOWY l tabletka zawiera 250 mg dobezylanu wapnia j ednowodnego (Calcii dobesilas manohydricum) Substancja pomocnicza znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. o Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Tabletki niepowlekane, obustronnie wypuk?e, barwy bia?ej, jednolitej, g?adkiej powierzchni. 0 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Calcium dobesilate | ATC: C 05 BX 01
kaps. twarde; 500 mg, 30 szt.