O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 250 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CALCIUM DOBESILATE GALENA, 250 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 250 mg wapnia dobezylanu (Calcii dobesilas) w postaci wapnia dobezylanu jednowodnego. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e, okr?g?e, obustronnie lekko wypuk?e tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania...
tabl.; 500 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Calcium Dobesilate Hasco, 500 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY l tabletka zawiera 500 mg wapnia dobesylanu jednowodnego (Calcii dobesilas monohydricum). Substancja pomocnicza dzia?aniu: jednowodna 0 znanym laktoza Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. Tabletki niepowlekane, obustronnie owalne, wypuk?e, g?adkie, jednolite, bia?e i bez zapachu. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
tabl.; 250 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO 'Calcium Dobesilate Hasco, 250 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY 1 ILO?CIOWY l tabletka zawiera 250 mg dobezylanu wapnia j ednowodnego (Calcii dobesilas manohydricum) Substancja pomocnicza znanym dzia?aniu: laktoza jednowodna. o Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Tabletki niepowlekane, obustronnie wypuk?e, barwy bia?ej, jednolitej, g?adkiej powierzchni. 0 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4...
Calcium dobesilate | ATC: C 05 BX 01
kaps. twarde; 500 mg, 30 szt.