O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 30 szt. prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 60 szt.
tabl.; 45 mg, 50 szt.
inj. [roztw.]; 200 mg/ml, 10 amp. 10 ml
...niepo??dane, wymienione w punkcie 4.8. Leczenie zatrucia polega na do?ylnym podaniu soli wapnia i zastosowaniu sztucznego oddychania. U doros?ych, zastosowanie 5-10 mEq wapnia do?ylnie (np. 10-20 ml 10% Calcium gluconate) powinno usun?? depresj? oddechow? lub blok serca wywo?ane zatruciem magnezem. W przypadku prawid?owej czynno?ci nerek nale?y podawa? odpowiednie ilo?ci p?ynów, co wspomaga wydalanie jonów magnezu z organizmu. W przypadku ci??kiej hipermagnezemii...