prosz. musuj?cy [smak malinowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 14 sasz.
prosz. musuj?cy [smak cytrynowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
prosz. musuj?cy [smak grejpfrutowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 30 szt. prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 60 szt.
tabl.; 45 mg, 50 szt.
inj. [roztw.]; 200 mg/ml, 10 amp. 10 ml
...niepo??dane, wymienione w punkcie 4.8. Leczenie zatrucia polega na do?ylnym podaniu soli wapnia i zastosowaniu sztucznego oddychania. U doros?ych, zastosowanie 5 10 mEq wapnia do?ylnie (np. 10 20 ml 10% Calcium gluconate) - - powinno usun?? depresj? oddechow? lub blok wywo?ane zatruciem serca magnezem. W przypadku prawid?owej czynno?ci nerek nale?y podawa? odpowiednie ilo?ci p?ynów, co wspomaga wydalanie jonów magnezu organizmu. z W przypadku ci??kiej hipennagnezemii...