inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy. Nie stwierdzono niezgodno?ci z badanymi ?rodkami rozcie?czaj?cymi. 5-Fluorouracil-Ebewe i Calciumfolinat-Ebewe Stabilno?? mieszaniny 5000 mg 5-FU (100 ml produktu 5-Fluorouracil-Ebewe 50 mg/ml) z 1000 mg folinianu wapnia (100 ml produktu Calciumfolinat-Ebewe 10 mg/ml) i 40 ml 0,9% roztworu chlorku sodu w pompie infuzyjnej w temperaturze pokojowej wynosi?a...
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5l
inj. [roztw.]; 200 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...mi?dzy ilo?ci? potasu wewn?trzkomórkowego i zewn?trzkomórkowego mo?e by? zaburzona. Wymienniki jonu potasowego powoduj? zwi?kszone wydalanie potasu przez przewód pokarmowy. Stosuje si? je trzy lub cztery razy na dob?, np. Resonium A lub Calcium Resonium (Sanofi Winthrop), 15 g w 100 ml 70% roztworu sorbitolu podawanego doustnie lub jako wlewki doodbytnicze. Hiponatremia W hiponatremii nale?y poda? jednomolowy roztwór chlorku sodu lub (w przypadku kwasicy) jednomolowy...
kaps. mi?kkie; 1 µg, 100 szt.
...si? jej dzia?anie s?: jelita, ko?ci i nerki. Kalcytriol uruchamia procesy, prowadz?ce do podwy?szenia st??enia wapnia w surowicy poprzez nasilenie syntezy bia?ka transportuj?cego wap? ze ?wiat?a przewodu pokarmowego do krwi ? CaBP (Calcium Binding Protein - bia?ko wi???ce wap?) oraz nasilenie resorpcji zwrotnej wapnia w kanalikach nerkowych. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Wch?anianie Alfakalcydol ulega wch?anianiu z przewodu pokarmowego prawie w 100%. Dystrybucja Z danych farmakokinetycznych...
kaps. mi?kkie; 0,25 µg, 100 szt.
...si? jej dzia?anie s?: jelita, ko?ci i nerki. Kalcytriol uruchamia procesy, prowadz?ce do podwy?szenia st??enia wapnia w surowicy poprzez nasilenie syntezy bia?ka transportuj?cego wap? ze ?wiat?a przewodu pokarmowego do krwi ? CaBP (Calcium Binding Protein - bia?ko wi???ce wap?) oraz nasilenie resorpcji zwrotnej wapnia w kanalikach nerkowych. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Wch?anianie Alfakalcydol ulega wch?anianiu z przewodu pokarmowego prawie w 100%. Dystrybucja Z danych farmakokinetycznych...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
roztw. do sporz. kleju do tkanek; , 1 strzyk. dwuk. 2 ml+ 1 zest.
prosz. musuj?cy [smak malinowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 14 sasz.
prosz. musuj?cy [smak cytrynowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
prosz. musuj?cy [smak grejpfrutowy]; 500 mg+ 300 mg+ 200 mg, 6 szt.
Rosuvastatin | ATC: C 10 AA 07
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 30 mg, 30 szt. tabl. powl.; 30 mg, 60 szt. tabl. powl.; 60 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 90 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 90 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 100 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 100 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt.
prosz. krystaliczny; , 1 op. 1 kg