O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 10 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 20 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf./inj. [roztw.]; 50 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy. Nie stwierdzono niezgodno?ci z badanymi ?rodkami rozcie?czaj?cymi. 5-Fluorouracil-Ebewe i Calciumfolinat-Ebewe Stabilno?? mieszaniny 5000 mg 5-FU (100 ml produktu 5-Fluorouracil-Ebewe 50 mg/ml) z 1000 mg folinianu wapnia (100 ml produktu Calciumfolinat-Ebewe 10 mg/ml) i 40 ml 0,9% roztworu chlorku sodu w pompie infuzyjnej w temperaturze pokojowej wynosi?a...
roztw. do hemofiltracji; , 2 wor. 5l
inj. [roztw.]; 200 mg/10 ml, 10 amp. 10 ml
...mi?dzy ilo?ci? potasu wewn?trzkomórkowego i zewn?trzkomórkowego mo?e by? zaburzona. Wymienniki jonu potasowego powoduj? zwi?kszone wydalanie potasu przez przewód pokarmowy. Stosuje si? je trzy lub cztery razy na dob?, np. Resonium A lub Calcium Resonium (Sanofi Winthrop), 15 g w 100 ml 70% roztworu sorbitolu podawanego doustnie lub jako wlewki doodbytnicze. Hiponatremia W hiponatremii nale?y poda? jednomolowy roztwór chlorku sodu lub (w przypadku kwasicy) jednomolowy...
kaps. mi?kkie; 1 µg, 100 szt.
...si? jej dzia?anie s?: jelita, ko?ci i nerki. Kalcytriol uruchamia procesy, prowadz?ce do podwy?szenia st??enia wapnia w surowicy poprzez nasilenie syntezy bia?ka transportuj?cego wap? ze ?wiat?a przewodu pokarmowego do krwi ? CaBP (Calcium Binding Protein - bia?ko wi???ce wap?) oraz nasilenie resorpcji zwrotnej wapnia w kanalikach nerkowych. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Wch?anianie Alfakalcydol ulega wch?anianiu z przewodu pokarmowego prawie w 100%. Dystrybucja Z danych farmakokinetycznych...
kaps. mi?kkie; 0,25 µg, 100 szt.
...si? jej dzia?anie s?: jelita, ko?ci i nerki. Kalcytriol uruchamia procesy, prowadz?ce do podwy?szenia st??enia wapnia w surowicy poprzez nasilenie syntezy bia?ka transportuj?cego wap? ze ?wiat?a przewodu pokarmowego do krwi ? CaBP (Calcium Binding Protein - bia?ko wi???ce wap?) oraz nasilenie resorpcji zwrotnej wapnia w kanalikach nerkowych. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne Wch?anianie Alfakalcydol ulega wch?anianiu z przewodu pokarmowego prawie w 100%. Dystrybucja Z danych farmakokinetycznych...
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
roztw. do sporz. kleju do tkanek; , 1 strzyk. dwuk. 2 ml+ 1 zest.
Rosuvastatin | ATC: C 10 AA 07
tabl. powl.; 20 mg, 28 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 28 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 5 mg, 28 szt. tabl. powl.; 5 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 30 mg, 30 szt. tabl. powl.; 30 mg, 60 szt. tabl. powl.; 60 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 90 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 90 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 90 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 20 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 100 szt. tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 100 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 100 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
Atorvastatin | ATC: C 10 AA 05
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 80 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 10 mg, 30 szt. tabl. powl.; 10 mg, 60 szt. tabl. powl.; 20 mg, 30 szt. tabl. powl.; 20 mg, 60 szt. tabl. powl.; 40 mg, 30 szt. tabl. powl.; 40 mg, 60 szt.
prosz. krystaliczny; , 1 op. 1 kg
tabl. do rozgr. i ?ucia; 500 mg+ 400 j.m., 50 szt.
prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 30 szt. prosz. musuj?cy; 500 mg+ 250 IU+ 60 mg, 60 szt.
...i fluorków (wymagana jest 3-godzinna przerwa mi?dzy podawaniem tych leków i Calcium 500D ). Stosowanie soli wapnia w skojarzeniu z tiazydowymi lekami moczop?dnymi zwi?ksza ryzyko hiperkalcemii. Preparat mo?e os?abia? dzia?anie werapamilu i innych antagonistów wapnia oraz nasila? toksyczne dzia?anie glikozydów naparstnicy. 4.6 Wp?yw na p?odno??, ci??? i laktacj? Nie wiadomo, czy Calcium 500D mo?e powodowa? zagro?enie dla p?odu u zwierz?t, poniewa? nie przeprowadzono...
tabl.; 45 mg, 50 szt.
...LECZNICZEGO CALCIUM GLUCONICUM FARMAPOL, 45 mg jonów wapnia, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 1 tabletka zawiera 45 mg jonów wapnia w postaci Calcii gluconas (wapnia glukonianu) * 500 mg Substancje pomocnicze, patrz pkt. 6.1. * zgodnie z Farmakope? Europejsk? i Farmakope? Polsk? nazwa Calcii gluconas (wapnia glukonian) dotyczy zwi?zku jednowodnego 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Bia?e, okr?g?e tabletki z wyt?oczonym napisem CALCIUM-GLUC...