ma??; (20 mg+ 12,5 mg)/g, 1 tuba 30 g
...ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Substancjami czynnymi produktu leczniczego s?: - wyci?g g?sty z?o?ony z koszyczków arniki i nagietka (Extractum spissum compositum ex: Arnicae et Calendulae anthodis; DER: 3-7:1; ekstrahent: metanol 90 %) 20 mg/g; - wyci?g suchy z kory kasztanowca (Hippocastani corticis extractum siccum; DER: 40-90:1; ekstrahent: metanol 90 %) 12,5 mg/g. Substancje pomocnicze patrz pkt 6.1. 3...
ma??; (20 mg+ 9,5 mg)/g, 1 op. 30 g
...I ILO?CIOWY 100 g ma?ci zawiera: Wyci?g g?sty kwiatu z amiki górskiej i kwiatu nagietka lekarskiego 2,0 g (Arnicae et Calendulae extractum spissum) DER (6-9):1; rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 70 % etanol Wyci?g suchy z nasion kasztanowca zwyczajnego 5,0 g (Iüppacastani seminis extractum siccum) zawieraj?cy 19 % glikozydów trójterpenowych, W przeliczeniu na bezwodn? escyn?; DER (5-7):l rozpuszczalnik ekstrakcyjny: 80 % etanol Substancje pomocnicze...
zio?a do zaparzania; , 1 op. 20 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 20 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 25 g zio?a do zaparzania; , 20 sasz. 1 g
zio?a do zaparzania; , 1 op. 25 g zio?a do zaparzania; , 30 sasz. 1 g
ma??; , 1 op. 130 g
ma??; , 1 op. 3 g
ma??; 700 mg/g, 1 tuba 37 g
? CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO MA?? NAGIETKOWA ZIAJA 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ 100 g ma?ci zawiera: Calendulae anthodium extractum (0,09 : l) 70 g Ekstrahent: olej parafinowy Substancje pomocnicze, patrz: punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Ma?? nagietkow? Ziaja stosuje si? tradycyjnie zewn?trznie W objawowym leczeniu ?agodnych...