O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Menthol + Camphor | ATC: M 02 AX, R 05 CA
ma??; , 1 tuba 30 g
Wydanie z dnia 18-03-2013 Aktualna Charakterystyka Produktu Leczniczego (ChPL) CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA HANDLOWA LEKU GOTOWEGO: ANALGOL 2. SK?AD (W PRZELICZENIU JAKO?CIOWY NA I 100 ILO?CIOWY g): SUBSTANCJI CZYNNYCH Camphora racemica 1,0 g Mentholum 1,0 g Pini silvestris aetheroleum 0,5 g Juniperi aetheroleum 0,5 g Terbinthinae aetheroleum 0,5 g Substancje pomocnicze, patrz punkt 6.1. 3...
emulsja na skór?; , 1 tuba 40 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Capsigel N emulsja na skór? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g emulsji na skór? zawiera: Nonivamidum - 0,05 g, Acidum salicylicum - 1,9 g, Camphora - 5,0 g, Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro - 5,0 g, Eucalypti aetheroleum - 2,0 g. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Emulsja na skór? 4...
krem; , 1 tuba 35 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO DERNILAN, krem 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH 100 g kremu zawiera: 1 g kamfory racemicznej (Camphora racemica), 300 mg alantoiny (Allantoinum), 250 mg nikotynamidu (Nicotinamidum), 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum) Substancje pomocnicze wykazuj?ce dzia?anie: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, alkohol stearylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Krem 4...
ma??; , 1 tuba 35 g
...W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO DERNILAN, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g ma?ci zawiera: 300 mg alantoiny (Allantoinum), 250 mg nikotynamidu (Nicotinamidum), 100 mg kwasu salicylowego (Acidum salicylicum), 1 g kamfory racemicznej (Camphora racemica). Substancje pomocnicze wykazuj?ce dzia?anie: metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, alkohol cetylowy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do...
ma??; , 1 tuba 30 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Neo-Capsiderm ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 100 g ma?ci zawiera: Nonivamidum - 0,05 g, Camphora - 5,3 g, Terebinthinae aetheroleum a Pino pinastro - 9,7 g, Eucalypti aetheroleum - 2,5 g. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz pkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Neo-Capsiderm stosowany...
ma??; , 1 op. 50 g