O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 14 szt. tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 14 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt.
...1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Atacand, 8 mg tabletki Atacand, 16 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 8 mg: jedna tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum). 16 mg: jedna tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum). Substancja pomocnicza: 8 mg: jedna tabletka 8 mg zawiera 89,4 mg laktozy jednowodnej. 16 mg: jedna tabletka 16 mg zawiera 81,4 mg laktozy...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 32 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt.
...Ka?da tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 69,57 mg laktozy jednowodnej. Tabletki 16 mg Ka?da tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 139,14 mg laktozy jednowodnej. Tabletki 32 mg Ka?da tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu...
tabl.; 32/12,5 mg , 28 szt. tabl.; 32/25 mg, 28 szt.
...Candepres HCT, 32 mg + 12,5 mg Ka?da tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetili) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka zawiera 156 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Candepres HCT, 32 mg + 25 mg Ka?da tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetili) i 25 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu Ka?da tabletka...
tabl.; 16/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 28 szt.
...Tabletki 8 mg + 12,5 mg Ka?da tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 79,9 mg laktozy (w postaci laktozy jednowodnej). Tabletki 16 mg + 12,5 mg Ka?da tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: Ka?da...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 30 szt. tabl.; 32 mg, 30 szt. tabl.; 4 mg, 30 szt. tabl.; 8 mg, 30 szt.
...na 1000 pacjentolat, natomiast w grupie kontrolnej ? 30 przypadków na 1000 pacjentolat (ryzyko wzgl?dne 0,89, 95% CI: 0,75 do 1,06, p = 0,19). Niewydolno?? serca Badanie CHARM (ang. Candesartan in Heart failure ? Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) wykaza?o, ?e leczenie kandesartanem cyleksetylu zmniejsza umieralno??, konieczno?? hospitalizacji z powodu niewydolno?ci serca oraz poprawia stan pacjentów z zaburzon? czynno?ci?...
tabl.; 16 mg/12,5 mg, 30 szt. tabl.; 8 mg/12,5 mg, 30 szt.
tabl.; 16/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 8/12,5 mg , 28 szt.
...LECZNICZEGO Candesartan + HCT Genoptim, 8 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Candesartan + HCT Genoptim, 32 mg + 25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Candesartan + HCT Genoptim, 8 mg + 12,5 mg, tabletki: Ka?da tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu i 12,5 mg hydrochlorotiazydu. Candesartan + HCT...
tabl.; 16 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Candesartan l A Pharma 16 mg, tabletki - 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 16 mg kandesaitanu cyleksetylu (Candesartani cilexetilum). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 139.14 mg laktozy jednowodnej. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Ró?owa, nakrapiana, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka z wyci?ni?tym stronie i symbolem ?16? po jednej...
tabl.; 32 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Candesartan 1 A Pharma 32 mg, tabletki - 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartani cilexetilum). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 278.27 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Ró?owa, nakrapiana, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka wyci?ni?tym z symbolem ?B2? pojednej stronie i z...
tabl.; 4 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Candesaxtan 1 A Pharma 4 mg, tabletki - 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 4 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartani cilexetilum). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 73,94 mg laktozy j ednowodnej. Pelny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?a, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka z wyci?ni?tym symbolem i z rowkiem ?4" dziel?cym...
tabl.; 8 mg, 28 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Candesartan l A Pharma 8 mg, tabletki - 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartani cilexetilum). Substancja pomocnicza: ka?da tabletka zawiera 69,57 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Ró?owa, nakrapiana, okr?g?a, obustronnie wypuk?a tabletka z wyci?ni?tym stronie i z rowkiem dziel?cym symbolem...
tabl.; 16/10 mg, 28 szt. tabl.; 8/5 mg, 28 szt.
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 16 mg, 56 szt. tabl.; 32 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 56 szt.
...U dzieci w wieku od 6 do 17 lat 12 zaobserwowano tendencj? do mniejszego wp?ywu na ci?nienie t?tnicze u pacjentów rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras. Niewydolno?? serca Badanie CHARM (Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) wykaza?o, ?e leczenie kandesartanem cyleksetylu zmniejsza umieralno?? i konieczno?? hospitalizacji z powodu niewydolno?ci serca oraz poprawia stan pacjentów z zaburzon? czynno?ci?...
tabl.; 16/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 16/12,5 mg, 56 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 56 szt.
tabl.; 32/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 32/25 mg, 28 szt.
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt.
...W grupie dzieci w wieku od 6 do <17 lat wyst?powa?a tendencja do s?abszego dzia?ania na ci?nienie krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu do pacjentów innych ras. Niewydolno?? serca Badanie CHARM (Candesartan in Heart failure ? Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) wykaza?o, ?e leczenie kandesartanem cyleksetylu zmniejsza umieralno?? i cz?sto?? hospitalizacji z powodu niewydolno?ci serca oraz poprawia stan pacjentów z zaburzon?...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt.
...wieku od 6 do < 17 lat obserwowano tendencj? do mniejszego wp?ywu leku na ci?nienie t?tnicze krwi u pacjentów rasy negroidalnej w porównaniu z pacjentami nienale??cymi do rasy negroidalnej. Niewydolno?? serca Badanie CHARM (Candesartan in Heart failure ? Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) wykaza?o, ?e leczenie kandesartanem cyleksetylu zmniejsza umieralno??, konieczno?? hospitalizacji z powodu niewydolno?ci serca oraz poprawia stan pacjentów z zaburzon? czynno?ci?...
tabl.; 16/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 16/12,5 mg, 56 szt. tabl.; 16/12,5 mg, 84 szt. tabl.; 32/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 32/25 mg, 28 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 28 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 56 szt. tabl.; 8/12,5 mg, 84 szt.
...5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 8 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum). Karbicombi, 16 mg + 12,5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 16 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum). Karbicombi, 32 mg + 12,5 mg, tabletki Ka?da tabletka zawiera 32 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetilum) i 12,5 mg hydrochlorotiazydu (Hydrochlorothiazidum). Karbicombi, 32...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt. tabl.; 16 mg, 56 szt. tabl.; 32 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 28 szt. tabl.; 8 mg, 56 szt.
...tabletki Karbis, 8 mg, tabletki Karbis, 16 mg, tabletki Karbis, 32 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 4 mg, 8 mg, 16 mg lub 32 mg kandesartanu cyleksetylu (Candesartanum cilexetili). Substancja pomocnicza znanym dzia?aniu: 4 mg, tabletki 8 mg, tabletki 16 mg, tabletki 32 mg, tabletki Laktoza 88,73 mg 84,93 mg 77,33 mg 154,66 mg Pe?ny...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 16 mg, 28 szt.
...dzieci w wieku od 6 do <17 lat obserwowano tendencj? do mniejszego wp?ywu leku na ci?nienie t?tnicze krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras. Niewydolno?? serca Badanie CHARM (Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) wykaza?o, ?e leczenie kandesartanem cyleksetylu zmniejsza umieralno??, konieczno?? hospitalizacji z powodu niewydolno?ci serca oraz poprawia stan pacjentów z zaburzon? czynno?ci? skurczow?...
Candesartan | ATC: C 09 CA 06
tabl.; 8 mg, 28 szt.
...dzieci w wieku od 6 do <17 lat obserwowano tendencj? do mniejszego wp?ywu leku na ci?nienie t?tnicze krwi u pacjentów rasy czarnej w porównaniu z pacjentami innych ras. Niewydolno?? serca Badanie CHARM (Candesartan in Heart failure - Assessment of Reduction in Mortality and morbidity) wykaza?o, ?e leczenie kandesartanem cyleksetylu zmniejsza umieralno??, konieczno?? hospitalizacji z powodu niewydolno?ci serca oraz poprawia stan pacjentów z zaburzon? czynno?ci? skurczow?...