Captopril | ATC: C 09 AA 01
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Captopril Jelfa, 12,5 mg, tabletki Captopril Jelfa, 25 mg, tabletki Captopril Jelfa, 50 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 12,5 mg, 25 mg lub 50 mg kaptoprylu (Captoprilum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: jedna tabletka zawiera 42,15 mg, 84,30 mg lub 168,60 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji...
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 40 szt. tabl.; 50 mg, 30 szt. tabl.; 50 mg, 40 szt.
Charakterystyka Produktu Leczniczego 1. NAZWA W?ASNA PRODUKTU LECZNICZEGO CAPTOPRIL POLFARMEX; 12,5 mg; tabletki CAPTOPRIL POLFARMEX; 25 mg; tabletki CAPTOPRIL POLFARMEX; 50 mg; tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 12,5 mg; 25 mg lub 50 mg kaptoprylu (Captoprilum). Substancja pomocnicza: laktoza jednowodna. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...