Carbachol | ATC: S 01 EB 02
roztw. do stos. wewn?trzga?kowego; 0,1 mg/ml, 12 fiol. 1,5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO MIOSTAT, 0,1 mg/ml, roztwór do stosowania wewn?trzga?kowego Carbacholi chloridum 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jeden ml roztworu do wstrzykiwa? zawiera 0,1 mg karbacholu. Jedna fiolka o pojemno?ci 1,5 ml zawiera 0,15 mg karbacholu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa? do stosowania wewn?trzga?kowego...