tabl.; 200 mg, 50 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 30 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 400 mg, 50 szt.
Oxcarbazepine | ATC: N 03 AF 02
tabl. powl.; 150 mg, 50 szt. tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.
tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 300 mg, 50 szt. tabl. o przed?. uwalnianiu; 600 mg, 50 szt.
Oxcarbazepine | ATC: N 03 AF 02
tabl. powl.; 300 mg, 50 szt.
Oxcarbazepine | ATC: N 03 AF 02
tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 200 mg, 50 szt.
tabl. o zmodyf. uwalnianiu; 400 mg, 30 szt.
zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 100 ml zaw. doust.; 100 mg/5 ml, 1 but. 250 ml
tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.
zaw. doust.; 300 mg/5 ml, 1 fl. 250 ml
tabl. powl.; 150 mg, 50 szt. tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.
tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.
tabl. powl.; 300 mg, 50 szt. tabl. powl.; 600 mg, 50 szt.