Carbetocin | ATC: H 01 BB 03
inj. [roztw.]; 100 µg/ml, 5 amp.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 7 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PABAL, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 100 mikrogramów karbetocyny (Carbetocinum). Aktywno?? oksytocynowa: oko?o 50 j.m. na 1 ml roztworu (1 ampu?ka) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Przezroczysty, bezbarwny roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...