O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Carbetocin | ATC: H 01 BB 03
inj. [roztw.]; 100 µg/ml, 5 amp.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO Strona 1 z 7 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO PABAL, 100 mikrogramów/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 100 mikrogramów karbetocyny (Carbetocinum). Aktywno?? oksytocynowa: oko?o 50 j.m. na 1 ml roztworu (1 ampu?ka) Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Przezroczysty, bezbarwny roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE...