O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Carboplatin | ATC: L 01 XA 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carbomedac, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden ml zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). 1 fiolka z 5 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg karboplatyny. 1 fiolka z 15 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 150 mg karboplatyny. 1 fiolka z 45 ml...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin Accord, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg karboplatyny Kada fiolka o pojemno?ci 5 ml zawiera 50 mg karboplatyny Kada fiolka o pojemno?ci 15 ml zawiera 150 mg karboplatyny Kada fiolka o pojemno?ci 45 ml zawiera 450 mg...
Carboplatin | ATC: L 01 XA 02
inj. [roztw.]; 150 mg/15 ml, 1 fiol. 15 ml inj. [roztw.]; 450 mg/45 ml, 1 fiol. 45 ml inj. [roztw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin Pfizer, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). Fiolka 5 ml zawiera 50 mg karboplatyny. Fiolka 15 ml zawiera 150 mg karboplatyny. Fiolka 45 ml zawiera 450 mg karboplatyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Przezroczysty...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin-Ebewe, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zaawansowany...