Carboplatin | ATC: L 01 XA 02
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carbomedac, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jeden ml zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). 1 fiolka z 5 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 50 mg karboplatyny. 1 fiolka z 15 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 150 mg karboplatyny. 1 fiolka z 45 ml...
inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin Accord, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu do sporz?dzania roztworu do infuzji zawiera 10 mg karboplatyny Kada fiolka o pojemno?ci 5 ml zawiera 50 mg karboplatyny Kada fiolka o pojemno?ci 15 ml zawiera 150 mg karboplatyny Kada fiolka o pojemno?ci 45 ml zawiera 450 mg...
Carboplatin | ATC: L 01 XA 02
inj. [roztw.]; 150 mg/15 ml, 1 fiol. 15 ml inj. [roztw.]; 450 mg/45 ml, 1 fiol. 45 ml inj. [roztw.]; 50 mg/5 ml, 1 fiol. 5 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin Pfizer, 10 mg/ml, roztwór do wstrzykiwa? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml roztworu zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). Fiolka 5 ml zawiera 50 mg karboplatyny. Fiolka 15 ml zawiera 150 mg karboplatyny. Fiolka 45 ml zawiera 450 mg karboplatyny. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Roztwór do wstrzykiwa?. Przezroczysty...
inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 100 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 15 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 45 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 5 ml inf. do?. [konc. do przyg. roztw.]; 10 mg/ml, 1 fiol. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carboplatin-Ebewe, 10 mg/ml, koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 ml koncentratu zawiera 10 mg karboplatyny (Carboplatinum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Koncentrat do sporz?dzania roztworu do infuzji. Przezroczysty, bezbarwny lub prawie bezbarwny roztwór. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zaawansowany...