O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedigamma 6,25 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 6,25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Laktoza Carvedigamma 6,25 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka zawiera 23,8 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane 6,25...
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedigamma 12,5 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 12,5 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Laktoza Carvedigamma 12,5 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka zawiera 47,5 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz: punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane 12,5...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO l. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedigamma 25 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Laktoza Carvedigamma 25 mg, tabletki powlekane Ka?da tabletka zawiera 95 mg laktozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana Tabletki powlekane 25 mg: bia?e, owalne, z rowkiem...
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilol Orion 6,25 mg tabletki powlekane Carvedilol Orion 12,5 mg tabletki powlekane Carvedilol Orion 25 mg tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Carvedilol Orion 6,25 mg, tabletki powlekane: Jedna tabletka zawiera 6,25 mg karwedylolu. Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Jedna tabletka zawiera 57,25 mg laktozy jednowodnej oraz 1,250 mg sacharozy. Carvedilol Orion 12,5...
tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilol-ratiopharm, 6,25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 6,25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 89 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, dwuwypuk?e tabletki w kszta?cie kapsu?ki z wyt?oczonym "C", z rowkiem dziel?cym i oznaczeniem "2" na jednej...
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilol-ratiopharm, 12,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 12,5 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 86 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, dwuwypuk?e tabletki w kszta?cie kapsu?ki z wyt?oczonym "C" , z rowkiem dziel?cym i oznaczeniem "3" na jednej...
tabl. powl.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilol-ratiopharm, 25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 171 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Bia?e, dwuwypuk?e tabletki w kszta?cie kapsu?ki z wyt?oczonym "C", z rowkiem dziel?cym i oznaczeniem "4" na jednej stronie i...
tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilolum 123ratio 6,25 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 6,25 mg Carvedilolum (karwedylolu) Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 86,25 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Jasno?ó?ta lub ?ó?ta, okr?g?a, p?aska tabletka z lini? podzia?u po jednej...
tabl.; 12,5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Carvedilolum 123ratio 12,5 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH Jedna tabletka zawiera 12,5 mg Carvedilolum (karwedylolu) Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: ka?da tabletka zawiera 86,25 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki Nakrapiana, jasna, ceglastoczerwona, okr?g?a, p?aska tabletka z lini? podzia?u po jednej...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
...4 Specjalne ostrze?enia i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania). Sposób podawaniu 'labletk? nalezy popi? odpowiedni? ilo?ci? plynu. Niejest konieczne przyjmowanie tabletek wraz z posi?kiem. Jednak u pacjentów z niewydolno?ci? serca zaleca sie przyjmowanie carvedilolu podczas posilku. b) zmniejszy? szybko?? wchlaniaitia i ryzyko wyst?pienia itiedoci?ttieitia t?tniczego. 4.3 Przeciwwskazania Niewydolno?? I serca klasy [V wg. klasyfikacji NYHA. wynragaj?ca stosowania do?ylnych leków iitotropowyclL o Przewlek?a obturacyjna choroba...
tabl.; 3,125 mg, 30 szt.
tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
tabl.; 12,5 mg, 30 szt.
tabl.; 25 mg, 30 szt.
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl.; 25 mg, 30 szt. tabl.; 3,125 mg, 30 szt.
...5 mg, tabletki Coryol 25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 3,125 mg: ka?da tabletka zawiera 3,125 mg karwedylolu (Carvedilolum). 12,5 mg: ka?da tabletka zawiera 12,5 mg karwedylolu (Carvedilolum). 25 mg: ka?da tabletka zawiera 25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: 3,125 mg, tabletka 12,5 mg, tabletka 25 mg, tabletka laktoza 71,61 mg 137...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Coryol, 6,25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka zawiera 6,25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 72,25 mg laktozy jednowodnej i 5 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka Owalne, obustronnie lekko wypuk?e, bia?e tabletki z oznakowaniem S2 po...
tabl.; 6,25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dilatrend, 6,25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 6,25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 51,80 mg laktozy i 21,25 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Przewlek?a...
tabl.; 12,5 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dilatrend, 12,5 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 12,5 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 59,10 mg laktozy i 12,50 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Przewlek?a...
tabl.; 25 mg, 30 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Dilatrend, 25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: Ka?da tabletka zawiera 10,00 mg laktozy i 25,00 mg sacharozy. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Przewlek?a niewydolno?? serca...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl. powl.; 12,5 mg, 100 szt. tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 100 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
...mg, tabletki powlekane Hypoten, 12,5 mg, tabletki powlekane Hypoten, 25 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 6,25 mg, 12,5 mg lub 25 mg karwedylolu (Carvedilolum). Substancja pomocnicza: 25 mg/50 mg/100 mg laktozy jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane. - Tabletki powlekane 6,25 mg: bia?e, owalne, z...
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl. powl.; 12,5 mg, 30 szt. tabl. powl.; 25 mg, 30 szt. tabl. powl.; 6,25 mg, 30 szt.
Carvedilol | ATC: C 07 AG 02
tabl.; 6,25 mg, 30 szt. (3 blistry) tabl.; 6,25 mg, 60 szt. (6 blistrów)
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Vivacor, 6,25 mg, tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna tabletka zawiera 6,25 mg (Carvedilolum). Substancje pomocnicze: laktoza i sacharoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Wygl?d: tabletki pod?u?ne, bez uszkodze? fizycznych i mechanicznych zanieczyszcze?, z nadrukiem ?E 341? z jednej strony i rowkiem dziel?cym z drugiej strony, barwy...