Catridecacog | ATC: B 02 BD 11
inj. [prosz.+ rozp. do przyg. roztw.]; 2500 j.m., 1 fiol.