O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Cefaclor | ATC: J 01 DC 04
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...do sporz?dzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 5 ml zawiesiny, zawiera 125 mg cefakloru (Cefaclorum). Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 5 ml zawiesiny, zawiera 250 mg cefakloru (Cefaclorum). Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml 5 ml zawiesiny, zawiera 375 mg cefakloru (Cefaclorum). Substancje pomocnicze biologicznie czynne: sacharoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
Cefaclor | ATC: J 01 DC 04
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 375 mg, 10 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 10 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 14 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 750 mg, 10 szt.
...o przed?u?onym uwalnianiu CECLOR MR, 750 mg, tabletki powlekane o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 375 mg, 500 mg lub 750 mg cefakloru (Cefaclorum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane o przed?u?onym uwalnianiu, niebieskie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Cefaklor jest wskazany do stosowania...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 75 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 75 ml granulat do przyg. zaw.; 375 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 375 mg/5 ml, 1 but. 75 ml