Cefaclor | ATC: J 01 DC 04
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
...do sporz?dzania zawiesiny doustnej 125 mg/5 ml 5 ml zawiesiny, zawiera 125 mg cefakloru (Cefaclorum). Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 5 ml zawiesiny, zawiera 250 mg cefakloru (Cefaclorum). Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 375 mg/5 ml 5 ml zawiesiny, zawiera 375 mg cefakloru (Cefaclorum). Substancje pomocnicze biologicznie czynne: sacharoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
Cefaclor | ATC: J 01 DC 04
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 375 mg, 10 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 10 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 500 mg, 14 szt. tabl. powl. o przed?. uwalnianiu; 750 mg, 10 szt.
...o przed?u?onym uwalnianiu CECLOR MR, 750 mg, tabletki powlekane o przed?u?onym uwalnianiu 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 tabletka powlekana o przed?u?onym uwalnianiu zawiera 375 mg, 500 mg lub 750 mg cefakloru (Cefaclorum). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletki powlekane o przed?u?onym uwalnianiu, niebieskie. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Cefaklor jest wskazany do stosowania...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 75 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 75 ml granulat do przyg. zaw.; 375 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 375 mg/5 ml, 1 but. 75 ml