O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
tabl. powl.; 1 g, 12 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biodroxil, 1000 mg, tabletki powlekane 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da tabletka powlekana zawiera 1000 mg cefadroksylu (Cefadroxilum) w postaci cefadroksylu jednowodnego (1049 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka powlekana 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Biodroxil jest skuteczny w leczeniu zaka?e? wywo?anych przez drobnoustroje wra?liwe na...
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 fl. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 500 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
...mg/5ml 5 ml (1 ?y?ka miarowa) przygotowanej zawiesiny zawiera 250 mg cefadroksylu (Cefadroxilum) w postaci cefadroksylu jednowodnego (262 mg). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 5 ml przygotowanej zawiesiny zawiera 3,39 g sacharozy. Biodroxil , 500 mg/5 ml 5 ml (1 ?y?ka miarowa) przygotowanej zawiesiny zawiera 500 mg cefadroksylu (Cefadroxilum) w postaci cefadroksylu jednowodnego (525 mg). Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 5 ml...
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
kaps.; 500 mg, 12 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Biodroxil, 500 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Ka?da kapsu?ka zawiera 500 mg cefadroksylu (Cefadroxilum) w postaci cefadroksylu jednowodnego (525 mg). Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ka 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Biodroxil jest skuteczny w leczeniu zaka?e? wywo?anych przez drobnoustroje wra?liwe na cefadroksyl, takich jak...
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
tabl. rozp.; 1 g, 10 szt.
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 but. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg/5 ml, 1 but. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 500 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
Cefadroxil | ATC: J 01 DB 05
kaps.; 500 mg, 12 szt. kaps.; 500 mg, 20 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWAPRODUKTU LECZNICZEGO DURACEF, 500 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 kapsu?ka zawiera 500 mg cefadroksylu (Cefadroxilum) w postaci cefadroksylu jednowodnego. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu ? laktoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki Kapsu?ki nieprzezroczyste, zawieraj?ce proszek o barwie od bia?ej do bia?awej. 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania...