kaps.; 500 mg, 16 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO CEFALEKSYNA TZF, 500 mg, kapsu?ki twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Jedna kapsu?ka twarda zawiera 500 mg cefaleksyny (Cefalexinum) w postaci cefaleksyny jednowodnej. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Kapsu?ki twarde Kapsu?ki z wieczkiem zielonym i cz??ci? doln? kremow? 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Zaka?enia dróg oddechowych Zaka?enia...
Cefalexin | ATC: J 01 DB 01
kaps.; 250 mg, 12 szt. kaps.; 500 mg, 12 szt.
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Keflex, 250 mg, kapsu?ki Keflex, 500 mg, kapsu?ki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefalexinum Keflex, 250 mg: jedna kapsu?ka zawiera 250 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej. Keflex, 500 mg: jedna kapsu?ka zawiera 500 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: b??kit patentowy V. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3...
Cefalexin | ATC: J 01 DB 01
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 60 ml
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO Keflex, 250 mg/5 ml, granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefalexinum 5 ml zawiesiny doustnej sporz?dzonej z granulatu zgodnie z opisem zawiera 250 mg cefaleksyny w postaci cefaleksyny jednowodnej. Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: sacharoza. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Granulat do sporz?dzania zawiesiny doustnej. 4...