O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...cefamandolem z W tym samym poj emniku p?ynem do wlewów do?yhiych. z Sposób przygotowania roztworów podano pLmkcie 6.6. W 4.3 Przeciwwskazania Nadwra?liwo?? penicyliny i cefalosporyny. na 4.4 Ostrze?enia specj alne i ?rodki ostro?no?ci dotycz?ce stosowania Przed podaniem pacjentowi cefamandolu nale?y przeprowadzi? dokladny Wywiad dotycz?cy sk?onno?ci do reakcji nadwra?liwo?ci penicyliny, cefalosporyny lub inne na wia.: I alergeny. çarmacji - W czasie leczenia cefamandolem...
Pivmecillinam | ATC: J 01 CA 08
tabl. powl.; 400 mg, 10 szt. tabl. powl.; 400 mg, 15 szt.
...innych beta-laktamów, które szybciej wi??? gram-negatywne PBP-1A, -1B lub -3. Zaobserwowano synergi? mecylinamu stosowanego z innymi antybiotykami beta-laktamowymi, a w tym z ampicylin?, amoksycylin?, cefoksytyn?, cefalotyn?, cefazolin?, cefradyn?, cefamandolem, ceftazydymem i ceftriaksonem w oddzia?ywaniu na wybrane izolaty Enterobacteriaceae. Lek X-SYSTO wykazuje niskie oddzia?ywanie na normaln? mikroflor? skóry, jamy ustnej, jelit i pochwy. Oporno?? W zwi?zku z tym, ?e piwmecylinam...