inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...500 mg), proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefoperazonum + Sulbactamum Sulperazon 1 g: 517 mg cefoperazonu sodowego, co odpowiada 500 mg cefoperazonu 547 mg sulbaktamu...g cefoperazonu na dob?. Inne ostrze?enia Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków u niektórych chorych leczonych cefoperazonem obserwowano niedobór witaminy K. Mechanizm tego zjawiska jest najprawdopodobniej zwi?zany z hamowaniem rozwoju flory jelitowej...
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g , 1 fiol.