O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...500 mg), proszek do sporz?dzania roztworu do wstrzykiwa? i infuzji 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefoperazonum + Sulbactamum Sulperazon 1 g: 517 mg cefoperazonu sodowego, co odpowiada 500 mg cefoperazonu 547 mg sulbaktamu...g cefoperazonu na dob?. Inne ostrze?enia Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków u niektórych chorych leczonych cefoperazonem obserwowano niedobór witaminy K. Mechanizm tego zjawiska jest najprawdopodobniej zwi?zany z hamowaniem rozwoju flory jelitowej...
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g , 1 fiol.