Cefoperazone | ATC: J 01 DD 12
inj. do?./dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...inne rodzaje interakcji Alkohol U pacjentów, którzy spo?ywali alkohol podczas leczenia cefoperazonem lub w ci?gu 5 dni od ostatniego podania leku obserwowano reakcj? disulfiramow?: zaczerwienienie twarzy, pocenie si? oraz bóle g?owy i tachykardi?. Podobn? reakcj? obserwowano w przypadku niektórych innych cefalosporyn, dlatego pacjentów nale?y informowa? o zakazie spo?ywania napojów alkoholowych w okresie leczenia cefoperazonem. U chorych ?ywionych przez zg??bnik lub pozajelitowe, nale?y unika? podawania...
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
...i 6.2). Alkohol U pacjentów, którzy spo?ywali alkohol podczas leczenia cefoperazonem lub w ci?gu 5 dni od ostatniego podania produktu obserwowano reakcj? disulfiramow?: zaczerwienienie twarzy, pocenie si? oraz bóle g?owy i tachykardi?. Podobn? reakcj? obserwowano w przypadku niektórych innych cefalosporyn, dlatego pacjentów nale?y przestrzega? przed spo?ywaniem napojów alkoholowych w okresie leczenia cefoperazonem z sulbaktamem. U chorych ?ywionych przez zg??bnik lub pozajelitowo, nale?y unika?...
inj. dom./do?./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g , 1 fiol.
...i 6.2). Alkohol U pacjentów, którzy spo?ywali alkohol podczas leczenia cefoperazonem lub w ci?gu 5 dni od ostatniego podania produktu. obserwowano reakcj? disulfiramow?: zaczerwienienie twarzy, pocenie si? oraz bóle glowy i tachykardi?. Podobn? reakcj? obserwowano w przypadku niektórych innych cefalosporyn, dlatego pacjentów nale?y przestrzega? przed spo?ywaniem napojów alkoholowych w okresie leczenia cefoperazonem z sulbaktamem. U chorych ?ywionych przez zg??bnik lub pozajelitowo. nale?y unika?...