Cefotaxime | ATC: J 01 DD 01
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol.
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.