Ceftazidime | ATC: J 01 DD 02
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 500 mg, 1 fiol.
inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj./inf. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
inj. do?./dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inj. dom./do?. [substancja sucha]; 1 g, 1 fiol. typu Monovial
inj. dom./do?. [substancja sucha]; 250 mg, 10 fiol. inj. dom./do?. [substancja sucha]; 500 mg, 10 fiol.
inf. do?./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [substancja sucha]; 2 g, 1 fiol. typu Monovial