O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 250 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 500 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 1 fiol.
...razy na dob? i tylko do E. coli, P. mirabilis i 7 Klebsiella spp. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 Wra?liwo?? paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki beta...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol.
...trzy razy na dob? i tylko do E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 Wra?liwo?? paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki beta...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 125 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
Ceftibuten | ATC: J 01 DD 14
prosz. do przyg. zaw.; 36 mg/ml, 1 but. 30 ml
...doustnym podaniu 200 mg lub 400 mg ceftibutenu. Ceftibuten s?abo wi??e si? z bia?kami osocza (62%-64%) i nie jest metabolizowany. G?ówn? pochodn? ceftibutenu znajduj?c? si? w kr??eniu jest izomer trans ceftibutenu, który prawdopodobnie powstaje w wyniku bezpo?redniej konwersji ceftibutenu (izomer cis). Jego st??enie w moczu i osoczu wynosi oko?o 10% st??enia ceftibutenu lub mniej. 8 Biodost?pno?? ceftibutenu nie zale?y od dawki w zakresie...
Ceftibuten | ATC: J 01 DD 14
kaps.; 400 mg, 5 szt.
...doustnym podaniu 200 mg lub 400 mg ceftibutenu. Ceftibuten s?abo wi??e si? z bia?kami osocza (62%-64%) i nie jest metabolizowany. G?ówn? pochodn? ceftibutenu znajduj?c? si? w kr??eniu jest izomer trans ceftibutenu, który prawdopodobnie powstaje w wyniku bezpo?redniej konwersji ceftibutenu (izomer cis). Jego st??enie w moczu i osoczu wynosi oko?o 10% st??enia ceftibutenu lub mniej. Biodost?pno?? ceftibutenu nie zale?y od dawki w zakresie dawek...
inj. dom./do?. [prosz.]; 2 g, 10 fiol.
...Warto?ci graniczne PK/PD (nieodnosz?ce si? ? 1 mg/l > 2 mg/l do gatunku) A Wra?liwo?? gronkowców na cefalosporyny jest wnioskowana na podstawie wra?liwo?ci na cefoksytyn?, z wyj?tkiem ceftazydymu, cefiksymu i ceftibutenu, które nie cechuj? si? warto?ciami granicznymi i nie nale?y ich stosowa? w przypadku zaka?e? gronkowcowych. Niektóre S. aureus oporne na metycylin? s? wra?liwe na ceftarolin?. B Wra?liwo?? streptococcus grupy A, B...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 750 mg, 10 fiol.
...trzy razy na dob? i tylko do E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 Wra?liwo?? paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki beta...
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt.
...7 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 50 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 50 ml
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono st??e? granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inf. do?./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 1 fiol.
...trzy razy na dob? i tylko do E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 Wra?liwo?? paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki beta...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
inf. do?./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol. typu Monovial inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 1,5 g, 10 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 10 fiol.
...trzy razy na dob? i tylko do E. coli, P. mirabilis i Klebsiella spp. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 Wra?liwo?? paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki beta...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
...zaka?e?. 2 Tylko niepowik?ane zaka?enia dróg moczowych (zapalenie p?cherza moczowego); patrz punkt 4.1. 3 O wra?liwo?ci gronkowców na cefalosporyny wnioskuje si? na podstawie wra?liwo?ci na metycylin?; wyj?tkami s? ceftazydym, cefiksym i ceftibuten, dla których nie ustalono warto?ci granicznych i których nie nale?y stosowa? w zaka?eniach wywo?anych przez gronkowce. 4 O wra?liwo?ci paciorkowców beta-hemolizuj?cych z grup A, B, C i G na antybiotyki...