Ceftriaxone | ATC: J 01 DD 04
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 1 fiol.
inf. do?./inj. dom. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 10 fiol. inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 10 fiol.
Ceftriaxone | ATC: J 01 DD 04
inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 2 g, 5 fiol. inj. do?./dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1 g, 5 fiol.
inj. [substancja sucha]; 1 g, 1 fiol.