Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 125 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt.
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt.
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 50 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 50 ml
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
tabl. dra?.; 250 mg, 10 szt. tabl. dra?.; 250 mg, 14 szt.
tabl. dra?.; 500 mg, 10 szt. tabl. dra?.; 500 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.