O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Cefuroxime | ATC: S 01 AA 27
inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 50 mg, 10 fiol.
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 250 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 500 mg, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 1 fiol.
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inj. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol.
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 125 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 1500 mg, 10 fiol.
inj. dom./inf. do?. [prosz. do przyg. roztw.]; 750 mg, 10 fiol.
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt.
...PRODUKTU LECZNICZEGO Cefuroxime Aurobindo, 250 mg tabletki Cefuroxime Aurobindo, 500 mg tabletki 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Cefuroxime Aurobindo 250 mg: Ka?da tabletka zawiera 300,72 mg aksetylu cefuroksymu równowa?nego 250 mg cefuroksymu. Cefuroxime Aurobindo 500 mg: Ka?da tabletka zawiera 601,44 mg aksetylu cefuroksymu równowa?nego 500 mg cefuroksymu. Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Tabletka. Cefuroxime Aurobindo 250...
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 250 mg, 20 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 20 szt.
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl.; 250 mg, 10 szt. tabl.; 250 mg, 20 szt. tabl.; 500 mg, 10 szt. tabl.; 500 mg, 20 szt.
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 125 mg/5 ml, 1 op. 50 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 100 ml prosz. do przyg. zaw. doust.; 250 mg/5 ml, 1 op. 50 ml
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt.
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
inf. do?./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 1 fiol.
Warfarin | ATC: B 01 AA 03
tabl.; 3 mg, 100 szt. tabl.; 5 mg, 100 szt.
...oraz leki przeciwzakrzepowe Leki przeciwbólowe: Dekstropropoksyfen, paracetamol (dzia?anie ujawnia si? po 1 do 2 tygodni ci?g?ego stosowania), tramadol Leki przeciwarytmiczne: Amiodaron, propafenon, chinidyna Leki przeciwbakteryjne: Amoksycylina, azytromycyna, cefaleksyna, cefamandol, cefmenoksym, cefmetazol, cefoperazon, cefuroxime, chloramfenikol, cyprofloksacyna, klarytromycyna, klindamycyna, doksycyklina, erytromycyna, gatyfloksacyna, grepafloksacyna, izoniazyd, latamoksef, lewofloksacyna, metronidazol, moksyfloksacyna, kwas nalidyksowy, norfloksacyna, ofloksacyna, roksytromycyna, sulfafurazol, sulfametyzol, sulfametoksazol?trimetoprym, sulfafenazol, tetracyklina Leki przeciwgrzybiczne: Flukonazol, itrakonazol, ketokonazol, mikonazol (równie? ?el...
tabl. dra?.; 250 mg, 10 szt. tabl. dra?.; 250 mg, 14 szt.
tabl. dra?.; 500 mg, 10 szt. tabl. dra?.; 500 mg, 14 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 14 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
inf. do?./inj. [prosz. do przyg. roztw.]; 1,5 g, 1 fiol. typu Monovial inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 1,5 g, 10 fiol. inj. dom./do?. [prosz. do przyg. zaw.]; 750 mg, 10 fiol.
Cefuroxime | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.
tabl. powl.; 125 mg, 10 szt. tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 14 szt.
granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 100 ml granulat do przyg. zaw.; 125 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
granulat do przyg. zaw.; 250 mg/5 ml, 1 but. 50 ml
Cefuroxime axetil | ATC: J 01 DC 02
tabl. powl.; 250 mg, 10 szt. tabl. powl.; 500 mg, 10 szt.