Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps. twarde; 100 mg, 10 szt. kaps. twarde; 100 mg, 30 szt. kaps. twarde; 100 mg, 60 szt. kaps. twarde; 200 mg, 10 szt. kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...mg, kapsu?ki, twarde ACLEXA, 200 mg, kapsu?ki, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aclexa, 100 mg, kapsu?ki, twarde Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 100 mg celekoksybu (Celecoxibum) Aclexa, 200 mg, kapsu?ki, twarde Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 200 mg celekoksybu (Celecoxibum) Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 100 mg, kapsu?ki twarde 200 mg, kapsu?ki twarde laktoza (bezwodna) 24 mg 47 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt...
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps.; 100 mg, 10 szt. kaps.; 100 mg, 30 szt. kaps.; 200 mg, 10 szt. kaps.; 200 mg, 30 szt.
...1 Dzia?ania niepo??dane, obserwowane w 2 badaniach klinicznych dotycz?cych zapobiegania polipom gruczolakowatym, trwaj?cych do 3 lat, w których podawano celekoksyb w dawce dobowej 400 mg (badania APC ? ang. Adenoma Prevention with Celecoxib; Celekoksyb w zapobieganiu wyst?puj?cym sporadycznie gruczolakom okr??nicy i odbytnicy i PreSAP, ang. Prevention of Spontaneus 11 Adenomatous Polyps - Zapobieganie wyst?puj?cym sporadycznie polipom gruczolakowatym okr??nicy i odbytnicy). Dzia?ania niepo??dane leku wymienione powy?ej...