O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps. twarde; 100 mg, 10 szt. kaps. twarde; 100 mg, 30 szt. kaps. twarde; 100 mg, 60 szt. kaps. twarde; 200 mg, 10 szt. kaps. twarde; 200 mg, 30 szt. kaps. twarde; 200 mg, 60 szt.
...mg, kapsu?ki, twarde ACLEXA, 200 mg, kapsu?ki, twarde 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY Aclexa, 100 mg, kapsu?ki, twarde Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 100 mg celekoksybu (Celecoxibum) Aclexa, 200 mg, kapsu?ki, twarde Ka?da kapsu?ka, twarda zawiera 200 mg celekoksybu (Celecoxibum) Substancja pomocnicza o znanym dzia?aniu: 100 mg, kapsu?ki twarde 200 mg, kapsu?ki twarde laktoza (bezwodna) 24 mg 47 mg Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt...
Celecoxib | ATC: M 01 AH 01
kaps.; 100 mg, 10 szt. kaps.; 100 mg, 30 szt. kaps.; 200 mg, 10 szt. kaps.; 200 mg, 30 szt.
...1 Dzia?ania niepo??dane, obserwowane w 2 badaniach klinicznych dotycz?cych zapobiegania polipom gruczolakowatym, trwaj?cych do 3 lat, w których podawano celekoksyb w dawce dobowej 400 mg (badania APC ? ang. Adenoma Prevention with Celecoxib; Celekoksyb w zapobieganiu wyst?puj?cym sporadycznie gruczolakom okr??nicy i odbytnicy i PreSAP, ang. Prevention of Spontaneus 11 Adenomatous Polyps - Zapobieganie wyst?puj?cym sporadycznie polipom gruczolakowatym okr??nicy i odbytnicy). Dzia?ania niepo??dane leku wymienione powy?ej...