O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 10 amp. 1 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 10 ml inf. do?./inj. [roztw.]; 215,2 mg/ml, 5 amp. 5 ml
...produktu Cerebrolysin zaleca si? zwrócenie szczególnej uwagi na mo?liwe dzia?anie addytywne w przypadku równoczesnego stosowania z lekami przeciwdepresyjnymi lub inhibitorami MAO. W takich przypadkach zaleca si? zmniejszenie dawki leku przeciwdepresyjnego. Nie nale?y miesza? w jednej infuzji roztworu produktu Cerebrolysin ze zrównowa?onymi roztworami aminokwasów. Witaminy oraz leki sercowo-naczyniowe mog? by? podawane jednocze?nie z produktem Cerebrolysin, jednak nie nale?y ich miesza? z roztworem produktu Cerebrolysin...