O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
CimziaRx-z
Certolizumab pegol | ATC: L 04 AB 05
inj. [roztw.]; 200 mg, 2 amp.-strzyk.+ 2 gaziki
...jest niew?a?ciwe. 5.2 W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne St??enia certolizumabu pegol w osoczu by?y w przybli?eniu proporcjonalne do dawki. W?a?ciwo?ci farmakokinetyczne obserwowane u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów by?y zgodne z obserwacjami dokonanymi u osób zdrowych. Wch?anianie 14 Po podaniu podskórnym maksymalne st??enia certolizumabu pegol w osoczu uzyskiwano pomi?dzy 54 i 171 godzin? od wstrzykni?cia. Biodost?pno?? (F) certolizumabu pegol po podaniu podskórnym w porównaniu z podaniem...