tabl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg+ 120 mg, 14 szt.
tabl. o przed?. uwalnianiu; 5 mg+ 120 mg, 6 szt.