O?WIADCZENIE
Wej?cie do serwisu dla lekarzy i farmaceutów wymaga potwierdzenia o?wiadczenia widocznego na stronie. Je?li nie spe?niasz wymienionych warunków, kliknij przycisk Anuluj.
Wpisz szukan? fraz? w wyszukiwarce
Opcje szukania zaawansowanego
Przejd? do widoku z pe?nym opisem
Wpisz szukan? fraz? w opisie
Kliknij, aby zobaczy? rodzaje opakowa?
Spis tre?ci, kliknij w wybrany link, aby przej?? do wybranej podstrony
Zobacz opis leku w portalu Leksykon.com.pl

mmm... Cookies

Nasza strona u?ywa cookies czyli po polsku ciasteczek.
Do czego s? one potrzebne mo?e Pan/i dowiedzie? si?tu.
Korzystaj?c ze strony wyra?a Pan/i zgod? na u?ywanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przegl?darki. Je?li chce Pan/i, mo?e Pan/i zmieni? ustawienia w swojej przegl?darce tak aby nie pobiera?a ona ciasteczek.
ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DETREOMYCYNA 1%, 10 mg/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g leku zawiera 10 mg chloramfenikolu (Chloramphenicolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: lanolina, olej arachidowy Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? Ma?? barwy jasno?ó?tej o jednolitej konsystencji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie ropnych...
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DETREOMYCYNA 2%, 20 mg/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g leku zawiera 20 mg chloramfenikolu (Chloramphenicolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: lanolina, olej arachidowy Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? Ma?? barwy jasno?ó?tej o jednolitej konsystencji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie ropnych...