ma??; 10 mg/g, 1 tuba 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DETREOMYCYNA 1%, 10 mg/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g leku zawiera 10 mg chloramfenikolu (Chloramphenicolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: lanolina, olej arachidowy Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? Ma?? barwy jasno?ó?tej o jednolitej konsystencji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie ropnych...
ma??; 20 mg/g, 1 tuba 5 g
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO DETREOMYCYNA 2%, 20 mg/g, ma?? 2. SK?AD JAKO?CIOWY I ILO?CIOWY 1 g leku zawiera 20 mg chloramfenikolu (Chloramphenicolum). Substancje pomocnicze o znanym dzia?aniu: lanolina, olej arachidowy Pe?ny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 3. POSTA? FARMACEUTYCZNA Ma?? Ma?? barwy jasno?ó?tej o jednolitej konsystencji 4. SZCZEGÓ?OWE DANE KLINICZNE 4.1 Wskazania do stosowania Miejscowe leczenie ropnych...